Մեր ընկերությունը զբաղվում է հասարակական և բնակելի տարածքների նախագծմամբ։
Ծրագիրը ներառում է հայեցակարգային նախագծի մշակում, շինարարական փաստաթղթերի պատրաստում, կառավարում և հեղինակային հսկողություն:
Ճարտարապետները նաև տրամադրում են լրացուցիչ ծառայություններ, ներառյալ տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, ճարտարապետական և նախագծային կառավարում: