Ամառանոցային թաղամաս Ծաղկաձոր քաղաքում

Ծաղկաձորում է այս ամառանոցային թաղամասը և բաղկացած է 7 առանձնատներից մեկ ադմինիստրատիվ շենքից։ Առանձնատների կերպարը ստեղծելիս առաջնորդվել ենք բնության մեջ ջերմ ու ընտանեկան միջավայրի գաղափարով։ Թեք լանդշավտի վրա օպտիմալ զոնավորման շնորհիվ առանձնատներն ունեն փոքրիկ այգիներ, ավտոկայանատեղի և ընդհանուր հասարակական գոտիներ։ Երկթեք տանիքները արված են հաշվի առնելով Ծաղկաձոր քաղաքի եղանակային առանձնահատկությունները և տեղումների քանակը։ Ճակատային լուծումներում գերակշռում են փայտն ու ապակին, այս երկու նյութն էլ արտացոլում է շրջակա բնությունը, ինչով համահունչ և թեթև են դարձնում թաղամասը ընկալման համար։

 • Տեղադիրքը՝

  Հայաստան, Ծաղկաձոր

 • Տարի՝

  2023

 • Կարգավիճակ՝

  կոնցեպտուալ

 • Մակերես՝

  3000 քմ

 • Նախագծի թիմ՝

  Արտակ Կնյազյան, Արամ Աթանյան

 • Վիզուալիզացնող՝

  Արամ Աթանյան