Մեր ընկերությունը զբաղվում է հասարակական և բնակելի տարածքների նախագծմամբ։ Ծրագիրը ներառում է հայեցակարգային նախագծի մշակում, շինարարական փաստաթղթերի պատրաստում, կառավարում և հեղինակային հսկողություն: Ճարտարապետները նաև տրամադրում են լրացուցիչ ծառայություններ, ներառյալ տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, ճարտարապետական և նախագծային կառավարում:

Ընկերությունը զբաղվում է ինտերիեր դիզայնով՝ հիմնականում շեշտը դնելով հանրային տարածքների ձևավորման վրա:
Ինչպես ճարտարապետության մեջ, այնպես էլ ինտերիերի դիզայնում, նախագծերը ներառում են հայեցակարգի մշակում, շինարարական փաստաթղթերի պատրաստում և շինարարության կառավարում: Մեր թիմը նաև տրամադրում է լրացուցիչ ծառայություններ, ներառյալ տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, ճարտարապետական և նախագծային կառավարում: