Առանձնատուն «ԴԵԴ»

Առանձնատներ նախագծելիս, ինչպես ոչ մի այլ նախագծում՝ ճարտարապետի գլխավոր մարտահրավերը ներքին և արտաքին լուծումների ներդաշնակությունն է։ Այս նախագիծը ստեղծելիս սկզբում մշակել ենք առանձնատան ներքին ֆունկցիոնալ գոտևորումները և բալանսավորած հատակագծային կապը ներսի և դրսի միջավայրերի միջև, և հետո անցել ճարտարապետական տեսքի մշակմանը։ Այսպիսով երբ հատակագծային և ֆունկցիոնալ լուծումները համահունչ են՝ ճարտարապետական տեսքը ամբողջական և ինքնատիպ է ձևավորվում։ Այս մոտեցման շնորհիվ ստացել ենք տարբեր եզակի, իրար մեջ ձուլվող տարածություններ և ինքնատիպ միջավայրեր, որոնք անսովոր է տեսնել առանձնատների ընդունված լուծումներում։ Ճակատային լուծումները դինամիկ են, իսկ ներսում ձևավորվել են ներքին բակեր և ջրավազան։ Որպես նյութի ակցենտավորման լուծում սպիտակ տրավերտինե ճակատների հետ ընտրել ենք հայկական կարմիր տուֆը՝ մասամբ ռելիեֆային մշակմամբ։

 • Տեղադիրքը՝

  Կոտայքի մարզ, Հայաստան

 • Տարի՝

  2024

 • Կարգավիճակ՝

  կոնցեպտուալ

 • Մակերես՝

  435 քմ

 • Նախագծի թիմ՝

  Արմեն Հակոբջանյան,Արտակ Կնյազյան, Բորիս Սարգսյան

 • Վիզուալիզացնող՝

  Արմեն Հակոբջանյան