“Ucom” Chain

 • Location:

  Davit Anhaght st. Yerevan, Armenia

 • Year:

  2022

 • Status:

  Under construction

 • Area:

  170 sq/m

 • Design team:

  Nune Sahakyan, Mane Meloyan, Nune Zakaryan, Kristine Manukyan